This Theme Supports a Custom FrontPage

Problem braku łóżek medycznych w placówkach

Problem braku łóżek medycznych w placówkach

Największy problem dla placówek medycznych i opiekuńczych stanowi sytuacja, w której w budynku zaczyna brakować niezbędnego dla pacjentów sprzętu, a w szczególności łóżek. Problem ten jest o tyle odczuwalny, że pacjenci muszą być kierowani do innych oddziałów, co może przekładać się na ich zdrowie i samopoczucie. Powodem, przez który zaczyna brakować odpowiednich sprzętów i urządzeńWięcej oProblem braku łóżek medycznych w placówkach[…]