You are currently viewing Energia elektryczna – jakie są metody jej pomiaru?

Energia elektryczna – jakie są metody jej pomiaru?

 

Kontrola energii elektrycznej jest wykonywana w celu sprawdzenia jakości prądu dostarczanego przez dostawcę. Możemy dzięki temu analizować, czy jest ona na odpowiednio wysokim poziomie, czy nie występują przerwy w dostawach. Dają też możliwość sprawdzenia ewentualnej awarii, a także można dzięki nim efektywniej oraz bardziej ekonomicznie zarządzać energią wykorzystywaną w przedsiębiorstwie. Jakie są metody pomiarów energii elektrycznej? Na tę odpowiedź postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście. Podajemy kilka najskuteczniejszych możliwości.

Jakie są metody pomiaru energii elektrycznej?

metody pomiaru jakości energii elektrycznejDla własnego użytku pomiarów możemy dokonywać dowolnym miernikiem energii elektrycznej. Przedstawimy jednak co zrobić, jeżeli są to dla nas niesatysfakcjonujące metody. Pomiary jakości energii elektrycznej warto analizować poprzez wykorzystanie analizatorów jakości zasilania. Rejestrują one szybkie zmiany w napięciu, a także umożliwiają sprawdzenie sygnałów sterujących. Minimalny czas zmiany przez wcześniej wspomniany analizator wynosi 650 ns, a niektóre modele spełniają standardy wieloarkuszowej normy IEC 61000 dla analizatorów klasy A. Urządzenie a ogół posiada wbudowany odbiornik GPS, którego sygnał może być ulepszony przez zastosowanie dłuższej anteny wzmacniającej sygnał. Analizator może pracować w sieciach jednofazowych, dwufazowych ze wspólnym przewodem N, trójfazowych gniazdowych z oraz bez przewodu N, trójfazowych o układzie trójkąt, a także napięcia stałego. Komfort pracy ułatwiają wykresy, które występują dzięki oprogramowaniu komputerowemu wspomagającemu analizowanie sieci elektrycznej. Dzięki temu zastosowaniu można skorzystać z wykresu czasowego, harmonicznego, interharmonicznego oraz oscylogramu. Żeby stwierdzić, który sposób jest najskuteczniejszy, a także najwygodniejszy warto wypróbować również drugiej metody pomiaru jakości energii elektrycznej, bo poza rozwiązaniem w postaci analizatora, mamy również do wyboru między innymi mierniki cęgowe. Urządzenia te umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości zasilania, a co za tym idzie, nie służą one tylko do określania prądu stałego, zmiennego, temperatury, pojemności, rezystencji, częstotliwości, oraz ciągłości obwodu elektrycznego. Poza tym możemy nimi rejestrować przebiegi pomagające w określeniu trendów, a także problemów związanych z jakością energii. Mierniki cęgowe pozwalają również na analizę widm harmonicznych, a dzięki filtrowi dolnoprzepustowemu można usuwać szumy o wysokich częstotliwościach.

Kontrola jakości prądu często jest wykonywana po nastąpieniu awarii lub w trakcie podejrzenia dostarczania przez dostawcę energii prądu o niskim poziomie pod względem jakościowym. Warto zwrócić uwagę, że lepiej jest zapobiegać takim zdarzeniom aniżeli działać po ich wystąpieniu. Metody pomiaru jakości energii elektrycznej, które zostały opisane w tekście, można wykorzystać, aby efektywniej zarządzać energią w przedsiębiorstwie i nie tylko, ponieważ wiedza ta może również posłużyć do celów prywatnych. Reasumując, bardziej opłacalne może być inwestycja w któryś z podanych w tekście mierników i regularna kontrola przepływu energii.