You are currently viewing Instalacje odciągowe do zakładu pracy

Instalacje odciągowe do zakładu pracy

Praca na hali produkcyjnej w lecie czasem była wręcz niemożliwa, mimo wykorzystywania masek przeciwpyłowych i okularów ochronnych. Wysokie temperatury powodowały niewyobrażalny skok zapylenia pomieszczeń, uniemożliwiając wykonywanie nawet najprostszych czynności na stanowiskach. Jakby tego było mało, pomieszczenia nagrzewały się bardzo szybko do poziomu który zaczynał stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Jako że zakład należał do obiektów starych i nieprzemyślanych pod względem wentylacji, nie mieliśmy zbyt dużych możliwości zmitygowania problemu.

Wentylacja odciągowa do hali produkcyjnej

wentylator wyciągowyOtwarte okna i drzwi nie pomagały poprawić warunków na stanowiskach, stwarzając jedynie większą możliwość wystąpienia wypadków przy pracy przez ułatwienie dostępu do sali osobom nieupoważnionym, nie posiadającym odpowiedniego stroju ochronnego. Jako że z każdym rokiem warunki pogarszały się coraz bardziej, zdecydowaliśmy się w końcu zmodernizować halę produkcyjną, wyposażając ją w system wentylacji odciągowej. Przy każdym stanowisku pracy miał zostać zamontowany wentylator wyciągowy o dużej mocy, który na bieżąco usuwał nadmiernie zapylone powietrze ze strefy produkcyjnej, pozwalając pracownikom na swobodne wykonywanie zadań bez utrudnień. Na dodatek, wentylatory te posiadały tak dużą moc, iż mogły być używane niemal jak odkurzacze przemysłowe, wyciągając wiór i opiłki na stanowiskach obróbki materiałów, jeszcze bardziej ułatwiając pracę osobom na owych stanowiskach, i umożliwiając rzadsze przerwy na odkurzanie powierzchni roboczej. Wentylatory zostały połączone z kanałami odciągowymi, usuwającymi zapylone powietrze w bezpieczne miejsce poza halą produkcyjną. Kanały te zostały zamontowane pod sufitem tak, by nie przeszkadzały w wykonywaniu prac i nie zajmowały miejsca przeznaczonego na urządzenia. Owy system miał jeszcze jedną, bardzo dużą zaletę, a mianowicie pozwalał na utrzymanie znośnej temperatury na stanowiskach pracy w trakcie najgorętszych dni, zwłaszcza w połączeniu z systemem klimatyzacji.

Wentylatory te były zwykle ustawione tak, by włączać się dopiero w momencie rozpoczęcia prac na stanowisku, gdy czujniki w wirnikach wykryły zwiększony poziom zapylenia powietrza. Jednak w razie potrzeby, system ten mógł zostać ustawiony w tryb ciągłego działania, również poza godzinami pracy, co przydawało się w przypadku konieczności wywietrzenia hali produkcyjnej i obniżenia temperatury w jej wnętrzu. Tryb ciągły skuteczny był zwłaszcza nocą, kiedy temperatury zewnętrzne były o wiele niższe.