Jak współpraca z influencerem może generować zyski?

Działania kampanii influencer marketing opierają się na bardzo prostych i naturalnych mechanizmach oraz relacjach przeniesionych do sieci z życia codziennego. Rekomendacje przyjaciół czy rodziny oraz innych osób, z którymi łączy nas jakiś rodzaj więzi emocjonalnej sprawia, że darzymy je o wiele większym zaufaniem, co przekłada się na skuteczność prowadzenia działań employer branding.

Tajemnica skuteczności influencer marketingu

agencje influencer marketingW ostatnich latach działania marketingu przy współpracy z influencerami w dużym stopniu zyskały na popularności, a zasięg tworzonych przez nich treści dociera aż do 11 mln użytkowników internetu. Aż 53% aktywnych czytelników i odbiorców blogów lub vlogów przyznaje, że dokonało zakupu produktów pod wpływem contentu prowadzonego przez influencerów, a dla 72% ankietowanych opowiada się pozytywnie za stwierdzeniem, że ambasadorzy stanowią dla nich jedno z najwiarygodniejszych źródeł związanych z czerpaniem informacji na temat produktów i pod ich wpływem najczęściej dokonują pierwszego zakupu. Content tworzony przez influencerów to drugi co do popularności sposób na podejmowanie przemyślanej decyzji zakupowej. Na pierwszym miejscu znajdują się fora internetowe (45,2%), a poniżej porównywarki cen (32,1%) oraz opinie rodziny i znajomych (30%). Popularność działań podmotów jakimi są agencje influencer marketing możemy uzasadnić przede wszystkim dynamicznymi zmianami w nowoczesnych sposobach komunikacji. Tworzenie społeczności za pomocą sieci socialnetwork pozwala zrzeszać wokół ambasadorów grupy aktywnych obserwatorów, którzy mogą uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach branżowych np. dzięki transmisjom live streaming czy udziałom w kreatywnych konkursach. Taka forma prowadzenia działań marketingowych pozwala kreować prawdziwe relacje pomiędzy firmą, reprezentowaną przez współpracującego infliuencera a osobami zainteresowanymi rodzajem contentu, jaki tworzy. Dobry ambasador, który obiektywnie wypowiada się np. na temat testowanego przez siebie produktu jest o wiele lepszą formą „reklamy” niż tradycyjny spot, gdzie aż 26% respondentów przyznaje, że nie ulega już wpływom klasycznych treści marketingowych z jakimi mają styczność np. w radiu czy telewizji.

Osoby fizyczne, mimo iż często w sposób bezpośredni związane ze współpracą z jakąś marką poprzez lokowanie produktu w swoich materiałach są o wiele bardziej wiarygodne dla konkretnych grup docelowych. Ich zaangażowanie i udział w dyskusji pozwala budować w odbiorcach poczucie obiektywizmu oraz sprawia wrażenie, że ambasadorom o wiele bardziej zależy na faktycznej ocenie prezentowanego produktu czy usługi niż na zysku przedsiębiorstwa.