You are currently viewing Jakie przejścia szczelne są najlepsze?

Jakie przejścia szczelne są najlepsze?

Obecnie bardzo zmieniło się sposób wykorzystywania studni. Nie są one już zazwyczaj głównym źródłem wody pitnej, ale są istotnym elementem przydomowych oczyszczalni ścieków. W takich wypadkach bardzo ważne jest, aby studnia zachowywała odpowiednią szczelność podczas czerpania z niej wody.

Zastosowanie przejść szczelnych

ochronne przejścia szczelne do studni betonowychStudnie są nadal bardzo popularne, gdyż z jednej strony dla niektórych osób są nadal jedynym dostępnym źródłem wody pitnej, a z drugiej mogą się okazać niezbędne rolnikom i tym osobom, które wykorzystują przydomowe instalacje oczyszczalni ścieków. Oczywiście samo wykorzystywanie nowoczesnych studni mocno się różni – wody nie czerpie się już ręcznie ale automatycznie, przy pomocy specjalnej pompy. Oczywiście, podczas takiego automatycznego czerpania wody bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej szczelności, do czego będą potrzebne ochronne przejścia szczelne do studni betonowych. Przejścia szczelne to specyficzny typ uszczelnień wykorzystywany tam, gdzie instalacja czerpiąca wodę ze studni przechodzi przez ściany czy inne elementy, w tym przez samą obudowę studni. Należy zdawać sobie przy tym sprawę z tego, że woda jest czerpana przez pompę z dosyć dużą siłą, przez co w instalacji bardzo mocno wzrasta ciśnienie przepływu. To ciśnienie mogłoby rozerwać elementy instalacji, dlatego tak ważne jest stosowanie przejść szczelnych. Dzięki nim instalacja w najbardziej newralgicznych misjach jest odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami. Przejścia szczelne pełnią także bardzo istotną role w kwestii chronienia źródła wody przed zanieczyszczeniami. Nowoczesne studnie to w większości studnie głębinowe, dlatego tak ważne jest by czerpana z nich woda nie mieszały się z gorszej jakości wodami gruntowymi. Do tego właśnie służą przejścia szczelne, które bardzo skutecznie zabezpieczają studnie w najbardziej newralgicznych miejscach. Przejścia szczelne to tak naprawdę wykonane najczęściej z poliuretanów elementy, wyposażone w gumowe uszczelki. Montuje się je, podłączając do instalacji, lub do studni, dodatkowe, boczne odgałęzienia, gdyż to właśnie w tych miejscach cała instalacja jest najczęściej narażona na występowanie rozszczelnień. Kupując przejścia szczelne warto sprawdzić, jaką klasę szczelności one zapewniają, co powinien potwierdzać odpowiedni certyfikat.

W obecnych czasach popularność studni nie ulega zmniejszeniu. W dalszym ciągu korzystają z nich te osoby, które chcą bez oglądania się na koszty podlewać ogródek czy też uprawy. Ważne, by odpowiednio uszczelnić studnie, szczególnie gdy jest połączona z inną instalacją.