You are currently viewing Znaczenie komór laminarnych

Znaczenie komór laminarnych

Nie sposób ocenić znaczenia sprzętu laboratoryjnego w tym miejscu pracy. Pozwala on na wykonywanie skomplikowanych analiz chemicznych. Zapewnia dobrze zagospodarowaną przestrzeń roboczą. Chroni pracownika przed niebezpieczeństwami, które czekają na niego w laboratorium. niekiedy również alarmują, gdy stężenie szkodliwych związków np. w powietrzu zostało przekroczone. Praca w laboratorium sama w sobie jest niebezpieczna. Na szczęście poprzez zastosowanie specjalistycznych sprzętów udaje się ograniczyć zagrożenia z jakimi spotykają się pracownicy podczas codziennego wykonywania powierzonych mu obowiązków.

Wiele zastosowań komór laminarnych

duże komory laminarneNa obecnym rynku można spotkać wiele rodzajów specjalistycznych sprzętów, które na co dzień wykorzystywane są w laboratoriach. Do jednych z najważniejszych z nich należą komory laminarne. Urządzenia te zapewniają jałowe środowisko pracy. Nierzadko jest ono potrzebne do rzetelnego przeprowadzenia danej analizy. Duże komory laminarne to także świetna przestrzeń robocza dla pracowników. Niektóre z nich umożliwiają jednoczesne korzystanie z ich walorów trzem pracownikom. Zależnie od ich klasy cechują się różnym stopnień zabezpieczenia. Klasa pierwsza – najmniej restrykcyjna, wymusza przepływ powietrza do wnętrza komory laminarnej. To jest oczywiście wcześniej oczyszczone dzięki czemu nie ma wpływu na czystość badanego materiału. Urządzenie tego typu nie daje jednak stu procentowej pewności, iż cząsteczki powietrza z komory laminarnej nie przedostaną się do zewnętrznego środowiska pracy. Są one więc wykorzystywane w analizach w których nie stosuje się groźnych substancji chemicznych. Podobnej pewności nie dają także urządzenia klasy drugiej. Zewnętrze zaburzenia w przepływie powietrza mogą zakłócić jego przepływ w środku komory laminarnej. Nie można powiedzieć tego jednak o komorach laminarnych klasy trzeciej. Te urządzenia są przeznaczone do wykorzystywania podczas analizy najgroźniejszych materiałów biologicznych. Fizyczna bariera pomiędzy analitykiem a wnętrzem komory zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Każde laboratorium powinno dysponować odpowiednimi sprzętami, które ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków, ale i również zapewniają bezpieczeństwo. Niewątpliwie takim urządzeniem jest komora laminarna. Wykorzystywana jest ona w różnego typu analizach, które wymagają jałowego środowiska pracy. Pozwalają także na pracę z groźnymi substancjami, które podczas analiz nie mogą przedostać się (chociażby w formie oparów) do środowiska zewnętrznego.